reneezeylmans.nlwegw

Võru murde tõlge reneezeylmans.nl

ttü biomeditsiinitehnika instituut
soiduplaan app
kuidas üle saada armastusest
disain köögimööbel
lõunakeskus apple

Inge Kasi, Vanaparase Voru murde sonaraamat. - Free Online

Võru keel on üheks vanemaks läänemeresoome hõimukeeleks peetud lõunaeesti hõimukeele järeltulija. Teised tänapäevased lõunaeesti keeled või murded on mulgi, tartu ja setu. Viimane on küll võru keelega väga sarnane, kuid kuna setudel on alles väga omapärased iidsed kombed ja tugev identiteet, siis räägitakse sageli võru ja setu keelest eraldi.

Tõlge - Unioonpeedia, mõiste kaart

midagi keerulisemat, tänapäevasele võru keele kõnelejale vaid pooleldi arusaadav, võõraste sõnade ja tihti kuidagi poolelijäänud või segaste mõttekäikudega. Võõristusest ja raskustest (ning ülimast põhjalikkusest) räägib ka fakt, et Võru murde tekstiköide oli „ eesti murrete“ sarja viimaste

Jumalõluuk nõssi taivadõ1 ehk keelesaared jälle pildil

Võru murdes esineb vokaalharmoonia ja kasutatakse kõrisulghäälikut. Tartu murde erijooneks on tugevaastmeline vokaalmitmus. Tartu murde erijooneks on tugevaastmeline vokaalmitmus. Kirderannikumurde eripära on sise- ja lõpukao puudumine paljudes vormides ning vältevahelduse (teise ja kolmanda välte eristuse) puudumine.

Tartu murre, Otepää murrak - Referaat Uurimustöö | Eesti

Pole mõtet vaielda, kas on võro keel või Võru murre, sest olemas on üks kui teine. Eesti keele Võru murde all võime mõista ajaloolisel Võrumaal ja selle lähis-aladel siiani elujõulisena püsinud keelepruuki kõikide oma murrakutega, täpselt nii nagu sellest paljud lingvistid siiamaani kirjutanud-rääkinud on …

Keeleveeb

võru murde tõlge

Kokkopandja: Jüvä Sullõv jt Graafiga: Tani Mattis Tekniline lahendus: Männamaa Kaur jt Kirodaq: synaq(ät)synaq.org

võru konverents

Inge Kasi, Vanaparase Voru murde sonaraamat. Toimetanud Helmi Neetar, Tallinn 2011. 910Ss. Das hier vorzustellende Worterbuch von Inge Kasi "Vanaparase Voru murde sonaraamat" beinhaltet altertumliches Sprachgut der Voru-Sprache, uber dessen Erscheinen sicherlich sowohl diejenigen erfreut sind, die speziell am Ost-Voru-Dialekt und dem nahegelegenen Setu Interesse haben, als auch …

Võro-eesti synaraamat

parandada seoses murrete elus hoidmisega, sarnast tendentsi võib näha ka Võru murde säilitamisega. Saksamaal võib positiivse näitena välja tuua Baden-Württembergi, kus räägitakse vähe standardkeelt ning paljude laste esimeseks keeleks on baieri dialekt.

Eesti keel – Vikipeedia

Rosetta kivi Tõlge (inglise keeles translation kirjalik tõlge; interpreting suuline tõlge) on algse tekstiga samatähenduslik tekst mõnes teises keeles või märgisüsteemis. 65 suhted.

Murdesõnade tõlkimine Jaan Krossi saksakeelse „Kolme katku

Eesti rahvamuusika antoloogia. Veebiväljaanne. Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv Tõlge inglise keelde Kait Tamm (veebiväljaande saatesõna) Veebiväljaandesse lisatud fotode valimine Liina Saarlo, töötlus Andrus Kalkun Projektijuht Risto Järv. Väljaande kujunduses on …

Googlei tõlge

Googlei tasuta teenus tõlgib kohe sõnad, väljendid ja veebilehed inglise keelest üle 100 erinevasse keelde ja vastupidi.

Kirjakeel pole murdeid välja surunud — Sirp

Tartu murre on paiknevuselt keskne lõuna-eesti dialekt, mille levikupiirkond asetseb mulgi ja võru murde vahemail. Põhja-Eesti keskmurdest lahutab seda murdeala Suur-Emajõgi ja Amme jõgi, põhja-eesti idamurdest endise Vesneri ja Kavastu valla põhjapiir, mulgi alast Võrtsjärv, Väike-Emajõgi ja Pedeli jõgi.

Võru murdest | Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse

Võru murdes esineb vokaalharmoonia ja kasutatakse kõrisulghäälikut. Tartu murde erijooneks on tugevaastmeline vokaalmitmus. Tartu murde erijooneks on tugevaastmeline vokaalmitmus. Kirderannikumurde eripära on sise- ja lõpukao puudumine paljudes vormides ning vältevahelduse (teise ja kolmanda välte eristuse) puudumine.

Google

1. Klõpsa alltoodud loendis sõnastikel, kust soovid otsida. 2. Kirjuta lehekülje päises olevasse lahtrisse otsisõna ja vajuta Enter-klahvi. Keeleveeb teeb päringu kõikidesse valitud sõnastikesse korraga.