reneezeylmans.nlwegw

Ttü vormistusjuhend reneezeylmans.nl

ttü pereühiselamu
tööpakkumised alaealistele suveks
ttü virumaa kolledži
viking loto juhend
veriff tallinn

Vikipeedia arutelu:Viitamine – Vikipeedia

3. Töö vormistamine 3.1. Üldnõuded. Töö vormistatakse arvutil, A4 formaadis valgel aluspõhjal. Vormistamisel kasutatakse plokkstiili (Justified), reavahet 1,5 punkti, tähesuurust 12 punkti ja kirjatüüpi Times New Roman.

Homepage < Tallinn University of Technology

Без категории; Оформление исследовательской работы Word 2003. Реклама

ÜLIÕPILASTÖÖDE ARUANDE VORMISTAMINE

ttü vormistusjuhend

Juhend on koostatud TTÜ elektriajamite ja jõuelektroonika instituudi metoodilise juhendi (Üliõpilaste lõputööde vormistamine. Tallinn, 2006) alusel. Juhendis kasutatud aruanne ja sellega seonduv konkreetne tekst on ainult vormistamissoovituste näitlikustamiseks ega ole mõeldud töö sisulise koostamise mallina.

Graafikute lugemine - Sarnased failid

Tootmise automatiseerimise erikursus (AAR0070)  Iseseisva töö ülesanded: 1. Töö nr 1. karteesianrobot: registreeru: esitan aruande

Erasmus partner universities < Outgoing students

Kasutamiseks ainult Gustav Adolfi Gümnaasiumis Füüsika Gümnaasiumile I. Mehaanika. 4. GRAAFIKUTE LUGEMINE. 4.1 Esitatud liikumisgraafikute põhjal iseloomustage kehade. I IV liikumist ja leidke kõikvõimalikud füüsikalised. suurused, mida võimaldavad graafikud. x …

Kirjalike tööde vormistamine < Tudengile < Raamatukogu

ttü vormistusjuhend

Erasmus Partner Universities. This means that in most cases you can only choose courses from the faculty, programme or field of study mentioned in the agreement. You can get more information about the agreements from the Mobility Center. Make sure you also look under the General Agreements, because these are available for all TTü students,

| Tallinna Ülikool

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Vormistusjuhend-3 - EIK wiki

Capricorni viidatud TTÜ juhend ei sõnastagi reeglit numbrilise viitamise kohta, küll aga näib oma näites (lk. 13) eksivat tava (C) vastu. 13) eksivat tava (C) vastu. Kuid TLÜ juhendi näites on ka number nurksulgudes teksti real endal, mitte väiksema kirjaga reast veidi kõrgemal – seega ehk pole tegemist täpselt sama asjaga, vaid

Оформление исследовательской работы Word 2003

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

EHITUSE ALUSED EPX5000 < Õppematerjalid < Eneli Liisma

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi