reneezeylmans.nlwegw

Tõlge rootsi keelest eesti keelde reneezeylmans.nl

töövõimetus töötukassa
lõunakeskus raamatupood
kättemaksukontor osa 1
durex play o
ttü microsoft office tudengile

Inglise-eesti tõlge | Tõlge inglise keelest eesti keelde tõlge rootsi keelest eesti keelde

Googlei tasuta teenus tõlgib kohe sõnad, väljendid ja veebilehed inglise keelest üle 100 erinevasse keelde ja vastupidi.

Tõlge eesti keelest leedu keelde – Tõlkebüroo Keelekoda tõlge rootsi keelest eesti keelde

Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi keeletehnoloogid said valmis uuendusliku eestikeelse masintõlke tööriista, mis töötab eesti-inglise-eesti suunal ja toetub tehisnärvivõrkudele. Uudse lahenduse abil saab kasutaja mõtestatult ja soravalt tõlkida eesti keelde. - Maaleht

Saksa keele tõlked - tõlkebüroo Baltic Media Ltd

Tõlge eesti keelest leedu keelde. Lokaliseerimine • Kohandamine • Arhiveerimine • Tõlkekvaliteedile hinnangu andmine • Tõlketeenused • Kirjalik tõlge Notariaalne tõlge • Suuline tõlge • Dokumenditõlge • Tõlge eesti keelde • Kvaliteettõlge ehk kvaliteetne tõlgeTõlge vene keelde

Tõlge – Vikipeedia

Esimesed katsetused. Esimesed teadaolevad katsed Piibli tõlkimiseks eesti keelde tehti 16. sajandil. Tallinna koolipoiss Hans Susi suutis 1551. aastaks tõlkida ära evangeeliumite perikoobid ja Taaveti lauluraamatu, kuid tema tehtud töö jäi trükis avaldamata.. Pikemaid tõlkekatkeid Piiblist sisaldus 17. sajandil luteri pastorite koostatud käsiraamatutes, näiteks 1632. aastal

Vene-eesti tõlge tõlge rootsi keelest eesti keelde

Nii eesti-rootsi kui rootsi-eesti tõlke tellimisel on kliendi jaoks oluline, et tõlgitud tekst oleks terminoloogiliselt täpne ning sujuva ja loomuliku keelekasutusega. A&A Linguas on tõlkija või toimetajana tõlkeprotsessi alati kaasatud sihtkeelt emakeelena kõnelev lingvist, kellel on hea keelevaist ja pikaajaline tõlkekogemus.

Eestlaste uus leiutis teeb Google Translateile silmad tõlge rootsi keelest eesti keelde

Keeled > Eesti keel. Tõlge eesti keelest ja eesti keelde Eesti keel kuulub läänemeresoome keelte soomeugri harusse. See on Eesti riigikeel, mida räägivad umbes miljon Eesti elanikku ning samuti väliseestlased Venemaal, USA-s, Kanadas, Rootsis jt riikides.

Tõlge eesti keelest leedu keelde – Tõlkebüroo Keelekoda

Tasuta ukraina-eesti interneti tõlge eraldi sõnade, fraaside ja tekstide tõlkimiseks. Ukraina keelest eesti keelde tõlkimiseks sisestage ülemisele väljale soomekeelne tekst, vajutage nupule "Tõlgi" ja tekst tõlgitakse.

Ukraina-eesti tõlge

Tõlked põhikeeltest eesti keelde. Tõlked inglise, vene, soome ja saksa keelest eesti keelde on meie põhiteenus. Saada hinnapäring. Peamistest ehk põhikeeltest eesti keelde tõlkimisel kasutame tõlkemäluprogrammi SDL Trados Studio 2015.Kõik tõlked toimetatakse kas keeleliselt (tavatõlge) või sisuliselt (täppistõlge).Täppistõlke

Rootsi keel on Inglise, tõlge, Eesti-Inglise Sõnaraamat tõlge rootsi keelest eesti keelde

Teie eesti-vene interneti tõlge. Eesti keelest vene keelde tõlkimiseks sisestage ülemisele väljale tekst ja vajutage nupule "Tõlgi". Alumisest aknast saate tõlgitud teksti. Sellele tõlkijal on piirand 1000 sümbolit.

Googlei tõlge tõlge rootsi keelest eesti keelde

Kuni 1990. aastateni oli näiteks laialdaselt käibel Richard Wilhelmi tehtud "Yijingi" tõlge hiina keelest saksa keelde, mille omakorda tõlkis Cary F. Baynes inglise keelde. Sellel kaudtõlkel põhinesid paljud adaptatsioonid ning omakorda uued tõlked paljudesse keeltesse, sealhulgas ka eesti keelde.

Tõlge eesti keelest ja eesti keelde

Sõnu soome eesti sõnastikus on 19 532. Eesti suurim tasuta online sõnaraamat. Sõnade lisamiseks andmebaasi kasuta nuppu [Lisa uus sõna]