reneezeylmans.nlwegw

Tiitellehe vormistamine ttü reneezeylmans.nl

22 family resto tallinn
lõunakeskus sokisahtel
kehaline kasvatus ttü
kättemaksukontor 21 hooaeg
kuidas laadida muusikat arvutisse

Tiitellehe vormistamine Libre Office Writeris - YouTube
Lõputöö vormistamine Infotehnoloogia teaduskonnas kehtivad ühtsed bakalaureuse- ja magistritöö vormistamise nõuded. Lõputöö koostamise ja vormindamise juhend on allalaetav eraldi PDF-dokumendina või lõputöö koostaja autorikomplekti koosseisus (ZIP) (uuendatud 20.02.2018), mis sisaldab endas järgmist:
Kirjalike Tööde Vormistamise Juhend - Sarnased failid
1 14.11.2011 · Uurimistöö vormistatakse majandusteaduskonna metoodilise juhendi ,, ÜLIÕPILASTE KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMINE JA VORMISTAMINE" …
Tiitelleht - Uurimistöö alused
tiitellehe vormistamine ttü
Lõputöö vormistamine artiklina tuleb enne lõputöö kirjutamisega alustamist kooskõlastada juhendajaga. Artikkel võib olla valminud kaasautorsuses TTÜ õppejõud(dude)ga, kuid esimeseks autoriks peab olema üliõpilane. Artikli maht peab olema vähemalt 7000 sõna koos kasutatud allikate loeteluga.
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Elektriajamite ja jõuelektroonika
Lõputöö vormistamine artiklina tuleb enne lõputöö kirjutamisega alustamist kooskõlastada juhendajaga. Artikkel võib olla valminud kaasautorsuses TTÜ õppejõud(dude)ga, kuid esimeseks autoriks peab olema üliõpilane. Artikli maht peab olema vähemalt 7000 sõna koos kasutatud allikate loeteluga.
Õpilastööde koostamise ja vormistamise juhend põhikoolile
Tiitellehe korrektseks vormistamiseks on kõige lihtsam teha tabel, milles oleks 1 veerg ja 4 rida. Tabeli äärejooned saab hiljem nähtamatuks muuta, aga erinevatesse ridadesse pealkirju ja muid vajalikke tekste on lihtsam sisestada, kui reavahetustega soovitud vahesid sisse teha.
KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMINE JA VORMISTAMINE Metoodiline …
Tln., TTÜ, 1994, lk. 14-26 5) Vadi, M. Organisatsioonikäitumine. Trt. Tartu Ülikooli Kirjastus, 1995, 291 lk. 3.10 Lisade vormistamine Lisad sisaldavad töö põhiosa mõistmiseks vajalikku täiendavat, mahukat informatsiooni (näiteks ettevõtte bilanss või kasumiaruanne, fotomaterjalid jne). Kõik lisad tuleb
ÕPILASTE KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMINE JA VORMISTAMINE
Kaitsmisele lubamise ja töö kaitsmise kord on sätestatud TTÜ nõukogu 18.11.2008 määrusega nr 5 „Tallinna Tehnikaülikooli lõpetamise eeskiri“, mille terviktekst on kättesaadav TTÜ koduleheküljel dokumendiregistris õppetegevuse all. Väljavõtteid määrusest, mis puudutavad bakalaureuseõpet, on esitatud käesoleva juhendi lisas
NÕUDED ÜLIÕPILASTÖÖDELE TTÜ MAJANDUSTEADUSKONNAS
tiitellehe vormistamine ttü
Tiitellehe näidis on toodud käesoleva juhendi lisas 1. 3.2. Sisukord Sisukord hõlmab endas kõigi üksikute alajaotuste täielikke pealkirju koos leheküljenumbritega. Sisukorra liigendus pealkirjadeks ja alapealkirjadeks peab vastama töös kasutatud liigendusele. Üldjuhul tuuakse sisukorras välja kuni kolme taseme pealkirjad.
NÕUDED ÜLIÕPILASTÖÖDELE TTÜ MAJANDUSTEADUSKONNAS
ÜliÕpilastÖÖde koostamise ja vormistamise juhend shvea jÄrvet, indrek saar, anne valk, mairit kratovitŠ, liina tamm, ramon loik, tiina karu, kristel toom, riina
Kirjalike tööde vormistamine < Tudengile < Raamatukogu
(Üliõpilaste kirjalike tööde koostamine ja vormistamine 1996, lk 25-26.) Kokkuvõte Selle referaadi tegemine mõjus mulle kindlasti väga hästi, kuna nüüd tean rohkem, kuidas koostada referaati.
ÜLIÕPILASTÖÖDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND
TEADUSTÖÖ KORRALDUS JA MEETODID IRT8860, loengukonspekt 3-10 Heldur Haak 4 TEADUSTÖÖ ETAPID 4.1 Magistri- ja doktoritöö Üldjuhul teadustöö kirjalik vormistamine algab uurimis- (või katse-)päeviku pidamisest.
Tiitellehe kujundamine - slideshare.net
1 LÕPUTÖÖ VORMISTAMINE Tiitellehe näidis“) ning sellele järgneb lisa pealkiri. (TTÜ Raamatukogu, 2017) Refereering on teise autori seisukoha ümbersõnastus. Tsitaat on teise autori tekstist sõnasõnaline väljavõte, mis tuleb esitada jutumärkides. Kui viide käib ainult ühe lause kohta,
www.yti.ut.ee
Kirjalike tööde vormistamise veebipõhine ja PDF juhend - vaata kuidas tuleb vormistada referaat, lõputöö või muu Tallinna Tehnikakõrgkooli uurimistöö.