reneezeylmans.nlwegw

Ministeeriumi tööpakkumised reneezeylmans.nl

eckerö line lemmikloom
bauhaus tallinn
ttu hoptitude
buss tallinn narva
unenägude seletaja kauss

Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
Ministeeriumi tööpakkumised. Haldusala tööpakkumised . Praktika ministeeriumis . Praktika ministeeriumis. Praktikale saab kandideerida üliõpilane, kes: tunneb huvi haridus-, teadus-, keele- või noortepoliitika vastu; Praktika sõltub ministeeriumi vajadustest ja võimalustest. Praktikataotlustele vastab ministeerium kuu aja jooksul.
Personal ja tööpakkumised | Sotsiaalministeerium
2019. aasta 1. juuni seisuga on ministeeriumi struktuuris 248 teenistuskohta, millest 204 on ametikohad ja 44 on töökohad. Tööpakkumised » Praktikavõimalused » Koosseis ja palgaandmed » Tööpakkumised. Infotehnoloogia osakonna juhataja asetäitja »
Personaliinfo | Sotsiaalministeerium ministeeriumi tööpakkumised
Ministeeriumi valitsemisalas on õigusloome koordineerimine, õigusaktide süstematiseerimine, Eesti õigusaktide ühtlustamine Euroopa Liidu õigusega, esimese ja teise astme kohtute korralduslik tegevus ning majandamine, prokuratuuri ja vanglate töö korraldamine, notariaadi ametitegevuse korraldamine ning vastavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ministeeriumi pädevuse kohaselt.
Avalikud konkursid | Rahandusministeerium ministeeriumi tööpakkumised
motiveeritud avaldus, kus on ära toodud, millises ministeeriumi struktuuriüksuses on soov praktikat sooritada, miks, millisel ajal ja kui pikalt. Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume saata veebilehe kaudu, täites ära praktikataotluse või e-posti aadressil personal@kul.ee .
Tööpakkumised | CV-Online
Ministeeriumi töötajate keskmine vanus on 40 eluaastat Naisi on ministeeriumi koosseisus veidi enam kui mehi. Umbes 90% töötajaist on kõrgharidusega Peamiselt Tartu Ülikooli või Tallinna Tehnikaülikooli lõpetanud, aga ka paljud välisriikide ülikoolide vilistlased.
Avalikud konkursid | Rahandusministeerium
Aktuaalne Esmaspäev–reede, 4.–8. november. 4.‒8.11 osaleb maaeluminister Mart Järvik Hiinas rahvusvahelisel impordimessil Import Expo. Maaeluministrit saadab visiidil Maaeluministeeriumi esindajatest ning toidu- ja joogisektori ettevõtetest koosnev äridelegatsioon.
Kaitseministeeriumi personal | Kaitseministeerium
Kaitseministeeriumis töötamine sobib pühendunud ja kompetentsetele inimestele, kes väärtustavad koostöövalmidust, usaldusväärsust, asjatundlikkust ja uuendusmeelsust ning tahet töötada riigi heaks.. Toetame töötajate pidevat enesearendamist ja osalemist arendustegevustes.Rotatsioon ja praktika toimuvad nii Eestis kui ka välismaal.
Personaliinfo | Sotsiaalministeerium ministeeriumi tööpakkumised
Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (RMIT) pakub info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamise ja haldamise teenuseid ministeeriumi valitsemisala asutustele ning vastavalt kokkuleppele ka teistele asutustele.
Tartu Observatooriumi direktor | Haridus- ja ministeeriumi tööpakkumised
Meie töö on huvitav, mitmekesine ja tähendusrikas Meie töötajad panustavad ühiselt selle nimel, et Eesti inimeste elukvaliteet ja tööga hõivatus paraneks, laste ja perede heaolu ning sündimus suureneks ja tervena elatud eluiga pikeneks.
Avaleht | Maaeluministeerium - agri.ee ministeeriumi tööpakkumised
Siseministeeriumi tööpakkumised. Ministeeriumi töökuulutused leiab avaliku teenistuse veebist ja töövahendusportaalist CV Online.Osa ametikohti täidame sisekonkursside korras, et võimaldada töötajatel ja ametnikel ministeeriumi valitsemisala sees liikuda ning toetada seeläbi nende karjääri ja …
Maaeluministeeriumi personal | Maaeluministeerium
Viimati uuendatud: 14. Oktoober 2019. Tegevusvaldkonnad. Kriminaalpoliitika; Õiguspoliitika; Kohtuhaldus; Rahvusvaheline õiguskoostöö
Department of Slavonic Philology, University of Tartu
Ministeeriumi tööpakkumised Teadusosakonna nõunik EL ja rahvusvahelise koostöö osakonna nõunik (asenduskoht) Valdkonna tööpakkumised Hetkel aktiivseid pakkumisi ei Department of Slavonic Philology, University of Tartu shared a link .
Ministeeriumi personaliinfo ja praktika | Majandus- ja
Ministeeriumi tegevuse eesmärk on luua tingimused Eesti maaelu, põllu- ja kalamajanduse jätkusuutlikuks ja mitmekesiseks arenguks, tagada ohutu ja nõuetekohane toit ja sööt ning hea loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse alane olukord maaelu-, põllumajandus- ja kalanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise ning toiduohutuse, loomatervise ja
Ametikohtade loend - Palgad.ee ministeeriumi tööpakkumised
Töö kirjeldus. Peaspetsialisti ülesandeks on ministeeriumi seisukohtade kujundamine riigimaal koostatavatele kõrgema taseme planeeringutele, sh:• tagada kõrgema taseme planeeringutega, sh maakonna-, eri- ja üldplaneeringutega seotud menetlustes ministeeriumi seisukohtade esitamine ja riigi jaoks optimaalseima planeeringulahenduse saamine;• esindada ministeeriumi oma valdkonna
Personaliteave | Kultuuriministeerium
Avalikus teenistuses töötamisel on mitmeid eeliseid, näiteks saad osaleda Eesti ajaloo kujundamises, seada Eesti riigi tegevussuundi, näha oma töö vilju seadusandluses, lüüa kaasa laiaulatuslikes arendusprojektides nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil.