reneezeylmans.nlwegw

E-äriregister ettevõtjaportaal reneezeylmans.nl

tallinna lennujaam omanik
aruut mööbel
kanali tee 6 tallinn
ttu eriala vahetamine
unenägude seletaja laudis

ettevotjaportaal.rik.ee
This site won’t let us show the description for this page.
Äriregistri teabesüsteem
Information on business registers at Member State level. Close. E-äriregister. E-äriregister on maakohtu registriosakonna andmebaasil tuginev teenus, mis kajastab kõigi Eestis registreeritud juriidiliste isikute, füüsilisest isikust ettevõtjate ja välismaa äriühingu filiaalide andmeid reaalajas. Ettevõtjaportaal. E
Äriregistri teabesüsteem
Päringu tingimuses väljendab * või % märk määramatut arvu mistahes sümboleid ja _ ühte mistahes sümbolit. Otsimisel ei eristata suuri ja väikesi tähti.
e-Äriregister e-äriregister ettevõtjaportaal
e-Äriregister Sisene
e-ariregistri ettevotjaportaal
e-äriregistris on võimalik vaadata erakondade ja nende liikmete andmeid (kontaktinfo, liikmete nimekirjad, erakonda astumise kuupäev jms). Liikmed ning erakonna juhatuse liikmed saavad erakonnaga seotud avaldusi esitada Ettevõtjaportaalist.
Päringud | RIK
Lisaks ärinimele ja registrikoodile võimaldab e-äriregister otsida tegevusala, aadressi, õigusliku vormi, staatuse, juhatuse liikme nime jm järgi. Lepingulisel kliendil on piiramatu ligipääs kõigile e-äriregistri andmetele; Lepinguga kaasneb võimalus ettevõtete andmeid visualiseerida (proovi visualiseerimise demokeskkonda) Mugav
Äriregister – Vikipeedia
Päringu tingimuses väljendab * või % märk määramatut arvu mistahes sümboleid ja _ ühte mistahes sümbolit. Otsimisel ei eristata suuri ja väikesi tähti.
Päringud | RIK
E-äriregistri ettevõtjaportaal on maailma kõige kiirem. Täna püstitati justiitsministeeriumi registrite ja infosüsteemide keskuse loodud e-äriregistri ettevõtjaportaali abiga kõige kiiremini internetis asutatud ettevõtte maailmarekord.
e-Äriregister e-äriregister ettevõtjaportaal
Ettevõtteregister ning Mittetulundusühingute ja nende liitude register sisaldavad andmeid ettevõtete ja ühingute kohta, keda ei registreeritud ümber kohtu juures peetavasse registrisse ja kelle likvideerimis- või pankrotimenetlus ei ole veel lõppenud [vt Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2000. a määrust nr 323].
Erakonnad - Äriregistri teabesüsteem
Ettevõtjaportaal on keskkond, mis võimaldab Äriregistrile elektrooniliselt esitada …
e-äriregister | RIK
This site won’t let us show the description for this page.